De koop van je huis is definitief als je financiering rond is en alle ontbindende voorwaarden uit de koopakte zijn uitgewerkt!

Nu kunnen alle plannen gemaakt worden voor eventuele verbouwingen en de inrichting.

Het wachten is op de overdracht van de woning. De transportdatum is afhankelijk van wat er is afgesproken tijdens de onderhandeling en vastgelegd in de koopakte.

Lees verder bij ‘de overdracht’!