Als na mijn uitvoerig onderzoek en waardebepaling de woning je nog steeds aanstaat kunnen we de onderhandeling starten.

Ook al denk je dat je de onderhandeling heel goed zelf af kan, ervaring heeft mij geleerd dat je een lagere koopsom behaald met behulp van een aankoopmakelaar. Door de marktkennis en de ervaring in de woningmarkt is het onderhandelen voor mij een dagelijkse bezigheid. En omdat ik emotioneel niet betrokken ben bij de aankoop kan ik de beste prijs voor je uitonderhandelen. Dat scheelt je als koper al gauw duizenden euro’s op de koopsom.

Maar bij de onderhandeling hoort ook het bedingen van afspraken zoals vastleggen van de opleverdatum, diverse ontbindende voorwaarden, eventueel een ontbindende voorwaarde bouwtechnische keuring, het opnemen van extra clausules in de koopakte, de roerende zaken lijst enz.

En er moet er een keuze gemaakt worden voor een notaris voor het verlijden van de akte van levering en de hypotheekakte. Bij de koop van een bestaande woning ligt de keus van de notaris namelijk bij de koper, omdat deze kosten ook door de koper moeten worden voldaan. De naam van de notaris wordt doorgaans bij het sluiten van de overeenkomst doorgegeven, maar moet in ieder geval bij de ondertekening van de koopakte bekend zijn. Ook hierin kan ik je uiteraard adviseren.

Laat de onderhandeling daarom over aan de gespecialiseerde aankoopmakelaar.  Als we een koopovereenkomst hebben kunnen sluiten met de verkopende partij, dan wordt de koopakte opgemaakt en kan de financiering in werking gezet worden.