Mijn onderzoek gaat veel verder dan het bezichtigen van de woning.

Om een beetje een beeld te schetsen van wat er allemaal bij komt kijken noem ik onderstaande een aantal zaken die bij de aankoop van een woning de nodige aandacht verdienen. Maak het risico op een miskoop zo klein mogelijk!

Denk aan:

  • De staat van onderhoud en de functionaliteit van de installaties
  • De bouwkundige staat en de afwerking
  • Maar ook aan verontreiniging in en om de woning
  • Bodemverontreiniging, asbest en de  levensduur van gebruikte bouwmaterialen
  • Denk ook aan de toekomst, wat is het bestemmingsplan en is de omgeving aan verandering onderhevig
  • Hoe is de ligging en courantheid van de woning
  • Welke erfdienstbaarheden rusten op de woning en moet men rekening houden met kettingbedingen of een of meerdere kwalitatieve verbintenissen
  • Is de Vereniging Van Eigenaars (VVE) actief, wat vertellen de notulen, zijn de financiële jaarstukken op orde en welk onderhoud is in het meerjarenonderhoudsplan opgenomen
  • Een kadastrale recherche
  • De waardebepaling behoort natuurlijk ook tot mijn onderzoek

  Daarna volgt een uitvoerig verslag.

Na mijn rapportage nog steeds enthousiast? Dan kan de onderhandeling beginnen!