Een nieuwe woning! Dat is natuurlijk spannend en moet bovenal plezier en geluk brengen. Of het nou om een appartement gaat, een jaren ’30 woning of een vrijwel nieuwe woning, we willen liever niet voor verrassingen komen te staan!

Ik kan je helpen de juiste beslissing te nemen en je te behoeden voor misstappen!

De verkopende partij heeft een mededelingsplicht, maar de aankopende partij heeft een onderzoeksplicht. Dat wil zeggen dat je vragen dient te stellen en onderzoek moet doen naar eigenschappen van de woning die u wilt aankopen, en bij een appartementsrecht moet nagaan of de VVE gezond en actief is. Ook de woonomgeving mag niet vergeten worden.

Risico’s kunnen zich op allerlei niveaus voordoen, denk bijvoorbeeld aan de bouwkundige staat maar ook aan erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen of de financiële positie van de VVE waar je van op de hoogte moet zijn. Onverwachte tegenvallers kunnen je geluk in je nieuwe woning behoorlijk op de proef stellen.

Omdat de huizenmarkt mijn specialiteit is worden risico’s tot een minimum beperkt. Door mijn kennis met je te delen wordt je je bewust van de kansen en risico’s bij de aankoop van een woning en houd ik je op de hoogte van de voordelen maar ook de juridische valkuilen.

Met een goede aankoopmakelaar kun je ervan op aan dat alle mogelijke risico’s uitgesloten worden.

Nog een reden om contact met mij op te nemen: ‘een lagere koopsom!’